بازرسي

پس از انجام غبارروبي قبل از شستشو فرش روي زمين گسترده مي شود و از نظر وجود لكه ، سوراخ و پوسيدگي بررسي مي شود تا از ايجاد خسارت احتمالي در حين مراحل شستشو جلوگيري نمايند
گليم بافي و ريشه ها را قبل از شستشو بازديد كرده و ريشه ها را كاملاً از هم جدا نموده و در صورت لزوم مجدداً انتهاي ريشه ها را به صورت دسته هاي جدا مي بندند

rezayi قابلیت ها بدون دیدگاه

بدون دیدگاه

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
وبسایت:
* نظر: