قالیشویی دنیا

کارخانه قالیشویی دنیا مجهز به دستگاههاي پيشرفته وكاركنان مجرب وبا سابقه در خدمت هموطنان